Super 8

English Summary

Super8 is a society based film education founded in Aarhus in 2002, inspired by Super16 in Copenhagen. We enlist 9-12 students every two years, and the team is made up of an equal number of directors, scriptwriters and producers. The relatively low number of students is to ensure a certain level, and it is our ambition that we will ultimately be seen as a real alternative to the Danish Film School. There are no plans to change the number of students; Super8 can be considered as an “elite education”, and imposes certain requirements for applicants and there is an entrance exam for all three lines.

Super8 er en alternativ uddannelsesmulighed for filmtalenter i det vestlige Danmark.

Super8 er en foreningsbaseret filmuddannelse grundlagt i Aarhus i 2002 med inspiration fra Super16 i København. Der optages 9-12 elever hvert andet år, og en årgang består af lige mange instruktører, manuskriptforfattere og producere. Det forholdsvist lave antal elever skal sikre et vist niveau, og det er vores ambition at vi på sigt vil blive betragtet som et reelt alternativ til Den Danske Filmskole.

Der er ingen planer om at ændre antallet af elever; Super8 må gerne betragtes som en ”elite-uddannelse”, og der stilles visse krav til ansøgere, ligesom der også er en optagelsesprøve på alle tre linjer.

Vigtigt for Super8 er at vores uafhængighed; det er, og skal fortsat udelukkende være medlemmerne der driver foreningen. Super8 har en flad foreningsstruktur og vigtige beslutninger vedrørende foreningen træffes i fællesskab. Vi tilrettelægger selv undervisningsforløbene baseret på medlemmernes ønsker. Eksempler på undervisningsforløb er manus-workshops, besøg af forskellige folk fra branchen, penneprøver og lynfilm, m.m.

Uddannelsen varer 2,5 – 3 år, og undervejs produceres der to film; en midtvejs- og en afgangsfilm. Disse film skal ses som vores eksamener og afgangsbevis.