Skrivekunstskolen

English Summary

School of Creative Writing seeks to establish a space for creative writers to develop their voice and investigate and practice creative writing in a communal setting.

På Skrivekunstskolen arbejder eleverne med at skrive poesi og skønlitteratur.

På Skrivekunstskolen arbejder eleverne med at skrive poesi og skønlitteratur. Der er ingen regler for, hvilke genrer man skal beskæftige sige med. Alle bliver del af en konstruktiv kritikkultur, hvor forfatteren såvel som læseren/kritikeren tages alvorligt. De præsenteres undervejs for nyere dansk litteratur, der kan perspektivere deres tekster og læsninger.

Skriveøvelserne udgør hovedbestanddelen af undervisningen i den første uge. Derefter er de frivillige. Har eleven fx et manuskript, der arbejdes på, og/eller en ansøgning til en af Nordens forfatterskoler, står det eleven frit for at lægge engagementet der.

En dag om ugen skriver holdet væk fra Godsbanen, både for at give afveksling rent rumligt og for at samle inspiration. Holdet har bl.a. besøgt Domkirken, Botanisk Have, Kvindemuseet og IKEA.

I løbet af semestret inviteres professionelle forfattere og/eller universitetsundervisere ind som gæstelærer. Det kunne eksempelvis være med fokus på en særlig genre/stil, som denne forfatter/underviser er kyndig i.

Semestret afsluttes med en antologi, der samler et udvalg af elevernes tekster.

 

Undervisningsstrategier

• Skriveøvelser er undervisningens fundament. Med skriveøvelserne producerer vi tekst, som vi kan arbejde videre med.

• Prima vista læsning og –kritik angår elevernes egne tekster og vil sige, at man præsenteres for en tekst, man ikke på forhånd har læst, og som man giver kritik på i plenum. Hensigten er, at eleverne skal lære, hvad det vil sige at forholde sig umiddelbart til en tekst og på den måde skærpe det kritiske blik.

• Forudgående læsning med efterfølgende kritik giver eleverne mulighed for at give og få en mere omfattende kritik på længere tekster. Der lægges vægt på samtalen om teksten og den frie diskussion, hvori vi finder, hvilke perspektiver teksten har i sig.

• Dr. Tekst giver eleven alenetid med underviseren, der på forhånd har læst elevens tekst.

• Ny dansk litteratur bliver læst løbende. Det handler om at udvide kendskabet til nyere udgivelser/forfattere samt at finde referenceramme og inspiration deri.

 

Efterår 2016

Forløbet varer 18 uger og løber fra d. 8/8 til d. 16/12.
Der undervises 25 timer* ugentligt fra kl. 10:00 til kl. 15:00.
Pris: 400 kr. pr uge.

Forår 2017

Forløbet varer 22 uger og løber fra d. 16/1 til d. 30/6.
Der undervises 25 timer* ugentligt fra kl. 10:00 til kl. 15:00.
Pris: 400 kr. pr uge.

* Er du studerende eller i arbejde uden mulighed for at deltage alle 25 ugentlige timer, er der mulighed for individuelt tilrettelagt forløb.

Kontanthjælpsmodtagere kan få kurset bevilget – kontakt din vejleder, jobkonsulent eller Skrivekunstskolen.

Løbende optag.

Billedarkiv