SixtenTherkildsen

English Summary

I am a visual artist and I work with various media such as video, installation, photo, written text and alternative socialization. Without being political rhetoric my art-projects deal with issues related to our contemporary society. My works are about democracy, the media, social issues and historical public matters and they have been exhibited in USA, Korea, UK, Sveden, Norway, Germany, Rumania, Holland og Denmark.

I am educated at The Jutland Academy of Fine Arts and through the time period 2000-2009, together with other people, I was a curator and organizer of the exhibition space rum46 in Aarhus.

Jeg er billedkunstner og arbejder blandt andet med fotografi og video. Mine værker handler om samfundsrelevante historiske, mellemmenneskelige og demokratidiskuterende emner.

Jeg er billedkunstner og interesserer mig for aktuelle magtforhold i samfundet, uden mine kunstprojekter derved bliver politisk retorik. Med mine værker producerer jeg kultur og samvær omkring samfundsrelevante historiske, sociale, mellemmenneskelige og demokratidiskuterende emner. Jeg arbejder med spændingsfeltet mellem tilsyneladende private domæner og åbenlyst offentlige anliggender, for herigennem at dekonstruere begge dele og tale om individdets rolle i samfundet.

Jeg har haft fingrene i så forskellige medier som video, foto, tekst og iscenesættelse af socialitet. Min kunstproduktion lægger sig i forlængelse af relationel æstetik og er beslægtet med konceptuelle, performative og dokumentariske praksisser.
Mine værker har blandt andet været udstillet i USA, Korea, UK, Sverige, Norge, Tyskland, Rumænien, Holland og Danmark.

Jeg er uddannet på Det Jyske Kunstakademi og var i perioden fra 2000 til 2009 medkurator i og medarrangør af udstillingsstedet og kulturinstitutionen rum46 i Århus.

Billedarkiv