SigneKlejs

English Summary

Signe Klejs’ work in general is to push the borders between body and technology – through research in digital and interactive exhibitions and performance environments.
In the tension field between individual, space and technology she  explores different ways of expression through and with the body by working with digital technologies and different kinds of performing arts.
Among her works are interactive installations, Transmedia Art and interactive set-designs and visual staging.

Digital medieartist i krydsfeltet mellem teknologi, rum og oplevelse.

Signe Klejs udforsker grænsen mellem krop og teknologi ved at researche i digitale og interaktive rum og performancemiljøer.

I spændingsfeltet mellem individ, rum og teknologi undersøger Signe forskellige udtryks- og formidlingsmuligheder i anvendelsen af digitale teknologier og nye medier.

Signes værker består bla af interaktive installationer, Transmedia projekter og digital scenografi og visuel iscenesættelse

Billedarkiv

Videoarkiv