PotemkinFilm

English Summary

Potemkin Film is a film school courses offered in collaboration with Daghøjskolen GIMLE and Aarhus Production School.

The course spans 20 weeks of classes mixed with actual film production.

At Potemkin Film you will learn:

  • writing screenplays
  • producing and directing films
  • filming, cutting and pasting light
  • little about film history, film and other film theory

The school has been around for almost 15 years and we are proud of the many students who have come forward with education and work – both inside and outside the film industry.

Potemkin Film er et filmskoleforløb, der tilbydes i samarbejde med Daghøjskolen GIMLE og Århus Produktionsskole.

Forløbet strækker sig over 20 ugers undervisning blandet med decideret filmproduktion.

På Potemkin Film kan du bl.a. lære:

  • at skrive filmmanuskripter
  • at producere og instruere film
  • at filme, klippe og sætte lys
  • lidt om filmhistorie, filmmusik og anden filmteori

Skolen har eksisteret i snart 15 år, og vi er stolte af de mange elever, der er kommet videre med uddannelse og arbejde – både inden- og udenfor filmbranchen.