Performing Arts Platform

Performing Arts Platform er Aarhus’ udviklings- og netværksplatform for scenekunst.

Performing Arts Platform er Aarhus’ udviklings- og netværksplatform for scenekunst.

Performing Arts Platform samler, faciliterer og rammesætter en stærk klynge af scenekunstens aktører i og omkring Aarhus. Gennem deling og formidling af ressourcer, kompetencer og viden genererer Platformen i langt højere grad udvikling. Samtidig er vi en stabil partner, der støtter op om initiativer i miljøet.

Performing Arts Platform faciliterer og fokuserer på nyskabende samarbejder – såvel inden for scenekunstmiljøet som i forhold til andre miljøer.

Scenekunstmiljøet bliver i denne sammenhæng defineret som frie enkeltaktører og grupper, institutioner, organisationer og foreninger inden for bl.a. dans, teater og performance med særligt fokus på de frie aktører.

Performing Arts Platform tager udgangspunkt i det lokale scenekunstmiljø, men arbejder samtidigt opsøgende med både nationale og internationale perspektiver. Dette for både at skabe langvarige strategiske samarbejder og samarbejder på projektbasis.
Platformen kobler en lang række af personer eller organisationer – fra andre kunstgenrer eller andre fagligheder/hverv – til  klyngen, som skal agere understøttende og medskabende kompetencer og ressourcer.

 

Hver onsdag kl. 8.30 afholder Performing Arts Platform morgenbriefings, hvor relevante temaer inden for scenekunstmiljøet tages op, og hvor forskellige og spændende personer besøger os og orienterer os om deres arbejde, perspektiv og muligheder. Det er samtidig et rum, hvor der er plads til at dele sine egne perspektiver og få sparring på konkrete og ukonkrete idéer. Hold øje med hjemmeside og facebook for at se mere om indholdet.

Derudover er Performing Arts Platform vært for den årlige Teaterpris, hvor en nøje udvalgt jury nominerer tre af den indeværende sæsons premierer, som herefter kommer til offentlig afstemning. Dernæst udvælger de en person eller organisation, som har gjort et stort stykke arbejde for den aarhusianske scenekunst. Med de to priser søger Performing Arts Platform at synliggøre og opmuntre scenekunstmiljøet.

Der vil også løbende være forskellige workshops, kultursaloner og offentlige møder, som kan være relevante at orientere sig i.

 

Læs mere om Performing Arts Platform på www.theplatform.dk