VisualRemarks

English Summary

Recordings and films are thus produced through strong inter-personal relationships, where the involved parties actively exchange knowledge, experiences, and equipment. The finite productions are usually films that make use of a variety of professional competencies and that enable each member of the cast to rotate and learn different skills from actual filming to editing.

Visual Remarks incorporates projects, documentaries, narrative self identity documentaries, documentary notes, accounts, articles, examples etc. The Visual Remarks projects span over a wide thematic range. As an example, they include collaborations with self-organized groups that derive from concepts and questions regarding identity and action. Travels and projects in Ecuador took place in -84, -88, -92, -02, -08 og -11/-12. Other projects took place in Mexico City in -10 and -12. Futhermore Visual Remarks also includes a strong thematic presence emphasizing child’s play and children’s storytelling culture, along with the often overlooked qualities in this cultural circuit.

The usual methods of production, documentary ideas and forms of expression are subjects of Visual Remarks’ critical enquiry. The projects and films entail an on-going examination of the opportunities and limitations that the visual medium presents. To this end, a line of writers, researchers, artists, and collaborating participants contribute their perspectives in the form of texts, proposals and questions. The visual artist Grete Aagaard, Neighbourhood Remarks, collaborates on several on-going projects. Lars Henningsen has initiated Visual Remarks-projects and ideas. Producer is KKArt.

The near future holds, amongst others, a collaborative project with dedicated partners in Ecuador emphasizing traffic safety in the now heavily trafficked jungle area. We have recently participated in a film screening in Mexico City’s historical and hyper-energetic city centre, La Merced.

See film, introductions and texts here: www.visualremarks.dk

Visual Remarks præsenterer involverende og medskabende dokumentariske praksisser, hvor visuelle medier er med i oplevelse, undersøgelse og fælles produktion.

Optagelser og film bliver til i kraft af relationer mellem mennesker, der inddrager hinanden, steder og udstyr til det, der vigtigt for dem. Ofte filmer og fotograferer medvirkende, redigering sker på stedet, og distribution finder straks vej i lokale sammenhænge. Visual Remarks omfatter projekter, dokumentarfilm, dokumentariske selvfortællinger, dokumentariske notater, beretninger, artikler, eksempler mv.

Visual Remarks’ projektrække har stor spændvidde. Initiativerne omfatter fx samarbejder med minoritetsgrupper i Mexico og Ecuador siden 1991. Rejser til Ecuador fandt sted i -84, -88, -92, -02, -08 og -11/-12. Desuden omfatter projektrækken projekter i Mexico City i -10 og -12. Derudover indgår fx dokumentarfilm med tydelig opmærksomhed på børns lege- og fortællekulturer og de kvaliteter, der let overses i disse nære kulturelle kredsløb.

Tilsyneladende givne produktionsformer, dokumentariske ideer og udtryk er genstand for Visual Remarks’ kritiske opmærksomhed. Projekter og film indebærer en stadig undersøgelse af visuelle mediers muligheder og begrænsninger. Til dette har en række skribenter, forskere, kunstnere – og projektmedvirkende i øvrigt – bidraget med perspektiver i form af tekster, forslag og spørgsmål.

Visual Remarks samarbejder med Neighbourhood Remarks v. Grete Aagaard om bl.a. tilbagevendende visninger af film på særlige udendørs lokaliteter i og omkring Århus. Overskriften er: Besigtigelse. Lars Henningsen er initiativtager til Visual Remarks. Producent er KKArt Vis hele teksten

Videoarkiv