Aarhus KommunesKulturforvaltning

English Summary

The municipality of Aarhus’ cultural department administers public founding of various cultural projects.

Kulturforvaltningen varetager administrationen af tilskud til en række selvejende kulturinstitutioner i Aarhus Kommune, bl.a. udbetaling af kommunale og statslige tilskud.

  • Kulturforvaltningen består af et sekretariat samt fire decentrale institutioner: Børnekulturhuset, Musikskolen, Godsbanens Driftsorganisation og Filmby Århus.
  • Kulturforvaltningen administrer en række frie kulturmidler (puljer) inden for de retningslinjer, som Aarhus Byråd har udstukket i forbindelse med blandt andet Kulturpolitikken.
  • Kulturforvaltningen fungerer som sekretariat for Kunstrådet, Billedkunstudvalget samt Musikudvalget, der blandt andet foretager de kunstfaglige vurderinger af ansøgningerne til en række af de frie kulturpuljer.
  • Kulturforvaltningens sekretariat varetager sagsbehandling på kulturområdet, herunder blandt andet udarbejdelse af udkast til byrådsindstillinger, betjening af rådmanden, udarbejdelse af udkast til kulturpolitik og gennemførelse af andre projekter på kulturområdet.

 

Kulturforvaltningen sidder i Hovedbygningen på 2. sal – nærmeste indgang: 3E eller 3F.

Åbningstider: Mandag til fredag kl. 9:00 til 15:00.