Filmselvskab//FoodFilmFestival.dk

English Summary

FILMSELVSKAB developes workshops in collaboration with filmmakers, game developers, film, media, arts and education center and institutions to strengthen children’s media skills and create new creative experiences for children as well as grown-ups.

FILMSELVSKAB work with wide pallet of tools. We work with digital media and understand each program and app as an artistic tool and part of the digital toolbox. We include analog media and reveal how the creative work with perspective, selection, cultural insight and narrative are important parts of digital imaging and media as such.

FoodFilmFestival 2016 Through the ages people have refined their basic daily needs for food to experience pleasure and culture. This passion for food has also made its mark in the art of film. Food Film Festival combines good food with a good movie and a good experience at a recurring annual festival for 4 days in October 2016. FoodFilmFestival offers events where film screenings accompanied by workshops, tastings, competitions, shared meals, as and experiences that invite festival-goers to play with. Sessions with professionals sets the stage for thoughtful discussions and film events and flavors allows for fun, tasty and different experiences.

FILMSELVSKAB started  in 2015 FoodFilmFestivaldk  which is a local anchored city event, created in close collaboration with relevant actors from the food sector, film world, cultural and business life, associations and educational institutions. The partners are invited to bid with relevant initiatives and funds.It is strongly emphasized that the program is being developed with stakeholders and aimed at creating links across regional and international networks and focusing on different cultures. Approximate 3000 in the age from 3 to 80 visited the first FoodFilmFestival in 2016.

FoodfilmFestival is part of European Region of Gastronomy Aarhus 2017

 

FILMSELVSKAB create creative, critical and hands’on workshops on film production,  urban spaces , seaweed and food workshops . design thinking , film and digital media culture for primary school , the intermediate and lower secondary education as well as family workshops.
The common thread is to reveal the creative processes , technical and artistic considerations in order to the best available and most suitable platform to document the process together and create something unique.

Counterplay 16

Demokracity 

Rethink Madkultur

 

FILMSELVSKAB focus on learning by doing and focused on science, foods, and nature developing different projects for kids in elementary school to highschool as Rethink madkultur We have focused having fun and learn with seaweed, about sustainability, science, cooking,  introducing healthy local foods and conveying educational skills as i.e. math, biology, health and reading by hands on cooking classes, foraging, innovation course and filmevents. Furthermore we have focused on getting to know different cultures  films and cooking.

Cesso

Cesso Facebook

Food Makers

Taenketang 

 

FILMSELVSKAB  is behind  Doc Lounge Aarhus Family workshops where the documentary film genre is central and mostly bilingual n collaboration with International FilmFestivals.

Aarhus Filmfestival generations film med filminstruktør Bo Juhl Nielsen 

DOC LOUNGE AARHUS FAMILY  with animator Ida Marie Andersen, Pernille Sihm, a.o..

NORDISK PANORAMA with Panora -Barnens Biograf and filmmaker ´ Sophia Josephson

 

FILMSELVSKAB organizes workshop for schools based on didactic learning, after-school programs and famlieworkshop that also involve grandparents.

DOKK1 

Filmselvskab

Lav Danmarks bedste film om åbningen af Dokk1

FILMSELVSKAB’ workshops and events are designed to nurture creativity, critical thinking and children’s cognitive development.

For further information, workshop or possible collaborations, contact us on filmselvskab(at)gmail.com

We look forward to hear from you

Mai Damgaard Rasmussen, Creative director Filmselvskab

Parallel visning af filmene”A Girl walks home alone”+”Find Fix Finish”Torsdag  Thursday 20.12.2018  Andromeda, Gelllerup og på Godsbanen, Vogn 1

 

FoodFilmFestival 2018 //Folkestedet , Gellerup + Godsbanen. EVENTS FOODFILMFESTIVAL FACEBOOKPAGE + FOODFILMFESTIVAL.DK

 

FILMSELVSKAB

Filmselvskab blev stiftet i 2014 som en non profit forening der fra starten fokuseret på anderledes film og at skabe kreative, kritiske, og hands’on workshops, filmvisninger for såvel ung som gamle ,- gerne med debatter, oplæg, brug af  æstetik lege processer, design tænkning og involvering af sanserne.

I samarbejdet med Dokk1, Demokracity, Counterplay, Food Makers, Smag på Aarhus, skoler i Aarhus og international filmfestivaler, som Nordisk Panorama,- har vi skabt nye læringsforløb for børn og unge samt deres forældre.  

Filmselvskab står bag Rethink Madkultur samt FoodFIlmFestivalDK,- Skandinaviens første festival med fokus på mad, film og kultur.Rethinking madkultur et forløb for grundskolen og ungdomsuddannelserne med fokus på iværksætteri og hands-on læring i Region Midtjylland.  FoodFilmFestivalDk blev startet op af en projektgruppe, der sammen med samarbejdspartnere og en gruppe frivillige siden 2015 står for konceptudvikling, kommunikation, fundraising, projektledelse, dialog med aktører og lokationer af FoodfilmFestival der det første år havde 3000 besøgende.

Find os i Lokomotivet på Godsbanen 

English

Filmselvskab is an non profit organisation which since 2014 has shown films of hight quality, worked with film makers and the local community to create a wide selection of events and workshops.In cooperation with Dokk1, Demokracity, Counterplay, Food Makers, Smag på Aarhus, the Animation Workshop. Aarhus schools and international film festivals, we have created new learning environments for children and young people as well as their parents.

FilmSelvskab is behind Rethink Madkultur and in 2015 we started FoodFIlmFestival.dk , Scandinavia’s first festival focusing on food film and food culture. FoodFilmFestival is created by a Filmselvskab project group, collaborators and a group of volunteers who since 2015 for concept development, communication, fundraising, project management, dialogue with actors and locations. The first year FoodFilmfestival dk had 3000 visitors.

FoodFilmFestivaldk is created in close collaboration with relevant actors from the food sector, film world, cultural and business life, associations and educational institutions. The partners are invited to bid with relevant initiatives and funds.It is strongly emphasized that the program is being developed with stakeholders and aimed at creating links across regional and international networks and focusing on different cultures.

Visit Filmselvskab at Godsbanen, Aarhus or go to our English summery.

FOODFILMFESTIVALDK

“Både film som mad har en evne til at spejle det fjerne i det nære”

i oktober omdannes Aarhus til en smeltedigel af oplevelser indenfor kultur og gastronomi, når FoodFilmFestivalDK inviterer til sanselige filmoplevelser med maden i centrum. Et bredt og eksperimenterende filmprogram krydret med workshops, debatter og unikke madevents tager festivalsgæsterne på en sansemættet rejse gennem film, mad og kulturens forunderlige verden.
Foodfilmfestival er del af Europæisk Gastronomi Region 2017.

FoodFilmFestivaldk  skabes i tæt samarbejde med relevante aktører fra filmverden, kokke og fødevarerentreprenørs, kultur- og erhvervsliver, foreninger samt uddannelsesinstitutioner.Programmet udvikles med interessenter og der sigtes mod at skabe koblinger på tværs af regionale og internationale netværk og med fokus på forskellige aldre, madsektorer og kulturer.

I September 2018 bygger vi helt nye broer ved Aarhus Festuge som del af Festugen i Arhus K på Godsbanen. FoodFilmFestival fra 9-14 okotber. Find os via @foodfilmfestival.dk eller www.facebook/com/foodfilmfestivaldk og er del af European Region of Gastronomy Aarhus 2017 

FoodFilmFestivaldk is created in close collaboration with relevant actors from the film world, food innovators, cultural organisations, business, NGOs, associations and educational institutions. The program is aimed at creating links across regional and international networks and focusing on different cultures.
FoodfilmFestival is part of European Region of Gastronomy Aarhus 2017 

During Aarhus Festuge, there are FoodFilmFestivalDk special events in September as part of Festugen i Aarhus K at Godsbanen FoodFilmFestivalDk is from october 9th -14th.

Find the program at Facebook or at www.FoodFilmFestival.dk

Af samarbejdspartnere og sponsors kan nævnes: Aarhus billedkunstcenterBeer Enthusiast Danmark,Black Box Dance Company, Centre for Environmental Humanities, AU, Det Danske Filminstitut, Dokk1Filmby Aarhus,FOF AarhusForlag Æter,FN’s Fødevareproram,  Godsbanen, Kaffe Fair,Kunsthal Aarhus, ildstedetRadar, Restaurant SubstansSmag på Aarhus, Spiselauget,Tuborg Fondet,Viborg Kunsthal  samt international partners såsom artist Christian Saucedo, Embassy of Portugal in Copenhagen , Edge Brewing,Kaelderkold, BarcelonaNAFA/ Nordic Anthropological Film Association,  Slow Food International m.m.

FoodFilmFestivaldk is created in close collaboration with relevant actors from the food sector, film world, cultural organisations, business, NGOs, associations and educational institutions. The partners are invited to bid with relevant initiatives and funds.It is strongly emphasized that the program is being developed with stakeholders and aimed at creating links across regional and international networks and focusing on different cultures.

FoodfilmFestival is part of European Region of Gastronomy Aarhus 2017 FoodFilmFestival is from october 12th -19th. 2017 in Aarhus, Denmark

Find the program at Facebook or at www.FoodFilmFestival.dk

FILMSELVSKAB FAMILIEWORKSHOPS og filmvisninger

Filmselvskab har sjove, anderledes workshops som  stimulerer medskabelse og sætter deltageren i det kreative førersæde.

Filmselvskabs workshops og arrangementer er designet til at give familerne et frirum til at have det sjovt mens I sammen prøver digitale eller analoge æstetiske aktiviteter og kunst arter som giver næring til de kreative, og kritiske sanser, kulturel forståelse og børns kognitive udvikling.

I efteråret 2015 har vi  filmworkshop for børn 7+op og deres forældre med blandt andet filminstruktør Siri Frederiksen og Rasmus Reimer Larsen hveranden onsdag  på Dokk1. Se mere her

Filmselvskab kobler 21. århundrede kompetencer til forskellige måder at bruge, forstå, spørge, dokumenter, oprette, kommunikere, lytte, tænke kritisk, gør unikke kooperativ valg og skabe kreationer, dokumenter eller film. Den røde tråd er at afdække de kreative processer, tekniske og kunstneriske overvejelser, således der i fælleskab findes den bedste tilgængelige og mest passende platform til at dokumentere processen og til at skabe noget unikt.

Filmselvskab har siden 2014 udviklet workshops om filmproduktion, civilsamfundet, byrum, tang og fødevarer workshops. kulturel identitet, matematik, designtænkning, film og digitale medier kultur i såvel udlandet som i Danmark.Stop Motion Film med instruktør Rasmus Reimer Larsen

Info: DOKK1 

Filmselvskab

Godsbanen Forårmarked 22.-23 april 2017 samt 21. maj. 2016

Lav Danmarks bedste film om åbningen af Dokk1

Viborg  Animation workshop

ASTETISKE LEGEPROCESSER/INNOVATIVE UNDERVISNINGSFORLØB

Filmselvskab skaber workshops og kortere eller længere undervisningsforløb hvor eleverne i overlæg med  21. århundredes praktiske,  teoretiske og didaktiske overvejelser,  får afprøvet udvalgte metoder og værktøjer.

Filmselvskab arrangerer workshop som inddrager børn og unge og står bag Filmselvskab undervisningsforløb på biblioteker, skoler og sfo’er, medieworkshops og Rethink Madkultur.

Filmselvskab har erfaring med at klær’ filminstruktører, spiludviklere, kunstnere, pædagoger, film-, medie- og kunst,- og uddannelsesinstitutioner på til at styrke børns og unges mediekompetencer igennem  nye kreative læringsforløb.

Filmselvskab workshoppene tilpasses forskellige medie, udtryk, digitale og analoge redskaber og kulture. Central for alle workshoppene er medskabelse, inddragelse, læring gennem leg og samarbejde samt en kritisk forståelse af arbejdsmetoden og resultatet.

Filmselvskab styrker deltagelse igennem involverende æstetiske “lege/lærings”processer. Vi  fokuserer på de kreative elementer,forskellige kunst arter, kulturel forståelse,  expertise og læringsmuligheder, der igennem spændende sjove kreative processer levendegør en dybere forståelse tilpasset børn i alderen fra 4 til 16 år

Vi arbejder med hands-on læring, visuel- og mediekompetencer, innovative og kreative værktøjer, kulturel og digital dannelse igennem kritisk indsigt, medskabelse, bæredygtighed, leg med diverse teknikker, design tænkning, æstetiske aktiviteter, medieforståelse og kulturel indsigt.

Filmselvskab forløbet består typisk af en teoretisk del hvor perspektivering, problemløsning, designtænkning, læring eller den kreative proces  er central samt en praktisk del som kan være en udstilling, bytur, et måltid,  samarbejde, en mixart skabelse, god historie eller film. Filmselvskab forløbet kan varer fra 2 timer, være en heldags workshop, tværsforløb eller temauge.Vi har med success haft tværhold fra såvel  mellemtrinet som udskoling (fra 4. til 9. klasse) samt workhops for børnehaver,  indskolingen, mellemtrinnet, udskolingen samt ungdomsuddannelserne.

Links

Counterplay 16

Demokracity 

FOOD MAKER

Rethink Madkultur

 

INTERNATIONALE DOKUMENTARFILM WORKSHOPS/ Doc Lounge Aarhus Family

Doc Lounge Aarhus Family viser nye banebrydende dokumentarfilm i et kreativt og uformelt miljø, hvor voksne og børn mellem 5 og 15 år sammen kan arbejde med dokumentarfilmgenren og forskellige medier.

Doc Lounge Aarhus Family fokuserer på dokumentarfilm iog givers der oplæg så børn og voksne prøver hånd med dokumentarenfilmens tema eller genre sæt i et kreativ og legende perspektiv,- også når det er svære, alvorlige  eller triste emner. 

Vi holder workshop både for børn og deres forældre som bedsteforældre samt på andre sprog som engelsk, svensk, tysk og hollandsk.

Vi afholder både individuelle workshops og i fællesskab med Filmfestivaler såsom Aarhus Filmfestival og Nordisk Panorama Film festival og biografer, som Nya Panora-barnens bio (nu Juniora) med Lena Elk som moderator.

Workshop_poster_1920_1079_ 300dpi

Doc Lounge Aarhus Family blev udviklet i 2012 og kom i stand med støtte fra Filmby Aarhus, Det Danske Filminstitut og 10 frivillige fra Doc Lounge Aarhus i 2013.

Se mere.

 

Aarhus Filmfestival generations film med filminstruktør Bo Juhl Nielsen 

DOC LOUNGE AARHUS FAMILY bl.a. med animator Ida Marie Andersen, Pernille Sihm, m.m.

NORDISK PANORAMA med Panora -Barnens Biograf og film instruktør Sophia Josephson

 

 

RETHINK MADKULTUR

Rethink Madkultur  kombinerer mad, læring og kultur igennem forskellige arrangementer, foredrag, events og workshop for børn, institutioner, arbejdspladser, ældre og familier.

siden 2016 har vi udviklet forløb til Cesso.dk, som er et regionalt center i Region Midtjylland med base i Ikast-Brande Kommune, hvor vi har været med tl at sætte fokus på samarbejdet mellem skoler og omverdenen for både indskolingen, melletrinet, udskolingen samt ungdoms udannelserne

Rethink Madkultur fokuserer på at formidle uddannelsesmæssige færdigheder som f.eks matematik, biologi, natur og teknik,  dansk og historie igennem  hands on læring, design tænkning, madlavning, vandreturer, m.m.

links

Cesso

Cesso Facebook

Rethink madkultur 

Taenketang 

BLIV MEDLEM

Bliv Filmselvskab/ FoodFilmFestival medlem.

Er du vild med food films? Bidt af mad innovations , dokumentarfilm om bæredygtighed, traditionalle håndværk eller blodige film? Så bliv medlem af FoodFilmFestival og kom til snigpremiere, oplæg,  talks, smagsprøver, m.m.

Medlemsfordele:

FoodFilmFestivalKlubben har 4-6l arrangementer året rundt hvor der er gratis adgang efter først -til -mølle princippet, samt du modtager et nyhedsbrev 4 gange årligt. Derudover giver medlemskabet rabat til udvalgte arrangementer under FoodFilmFestival.

Medlemskabet koster kun 200 kr. og kan købes fra starten af februar. Medlemskabet løber fra 28. februar og gælder til 1 marts året efter.

 

NYHEDER

Parallel Visning “A Girl walks home alone” +”Find Fix Finish” Torsdag/Thursday 20.12.2018 i Andromeda, Gelllerup og på Godsbanen, Aarhus

Ta’ en kage eller småkager med torsdag den 6. december og lad dig forvænne af kunstner Jette Gejl og filmiske fristelser når vi sammen med Aarhus billedkunstcenter/ Aarhus Center for Visual Art byder op til jul:)  Join in the Christmas spirits from 4-6 pm Dec. 6th 🙂

https://www.facebook.com/events/265427654156607/

 

 

FoodFilmFestival 2018

Godsbanen, Folkestedet + Gellerup.

 EVENTS FOODFILMFESTIVAL FACEBOOKPAGE + FOODFILMFESTIVAL.DK

Festugen i Aarhus K 2018

I September 2018 bygger vi helt nye broer ved Aarhus Festuge som del af Festugen i Arhus K på Godsbanen. Se Ja films bud på  Aarhus Festuge 2018

 

Maj 2018: Tak til alle jer der kiggede forbi Godsbanens Forårsmarked 2018! Hvis du er sulten efter mere, kan du finde os på de sociale medier eller tilmelde dig nyhedsbrevet via linket:)
Thanks to all who stopped by Godsbanen’s Spring Market! If you are hungry for more, you can find us on the social media or sign up for the newsletter via the link

Some of the new exciting Filmtitels ,- meet Foodfilmfestival_dk at Gdosbanens springmarked end may 2018

Ses vi i weekenden i Vogn 1 / 26.-27 maj 2018

Kig ind til  Godsbanens Forårsmarked 2018 den 26.-27 maj, hvor du finder kunst, design og kunsthåndværk samt du kan lave dit eget i Godsbanens åbne værksteder. Institut for X , Spiselauget Godsbanenog forskellige madboder har fristende og lækre sager til alle slags sult, mens Radar har gratis koncerter.
Find os i Vogn 1 med massere af sprøde film, god litteratur og finurlige fristelser. Gratis entre
ENGLISH:// Don’t miss Godsbanen‘s spring market this weekend, where you can find art, design and crafts, special offers, gifts and open workshops. Institut for (X), Godsbanen, Aarhus, Spiselauget and different food stalls has delicious temptations for all kinds of hunger and Saturday, Radar has free concerts. Find us in Vogn 1 with lots of crisp movies, good literature and quirky temptations. Free entry

 

Støt og Spis/

Synd ikke dig selv for de spændende entreprenørs fra Skotland, Ghana, Cameroun og Danmark, der i aften er klar til at fortælle om deres projecter for en bedre verden! Do not miss out on this group of talented and driven entrepreneurs who tonight shares their vision for a common future! Institut for ( X ) behind Godsbanen) from 6 pm/ 18 onwards. see also the event or learn more about Youth Sircle. projects.

 

April 2018/ DU VORES NYE PROJEKTUDVIKLER ?

Fra maj søger vi en praktikant til ‘FoodFilmFestival.dk’.
FoodFilmFestival er en paraply festival, der brænder for at skabe spændende og anderledes arrangementer. Vores arrangementer tager udgangspunkt i et personligt og intimt møder med fokus på film (kort-, spille-og dokumentarfilm, VR og video) mad (vegetarisk, sundhed, innovation, drinks, cuisines og nye møder (madlavning, “spis hvad du ser” talks, spise sammen, filmworkshop, m.m) mellempublikum, en film og dens emne. FoodFilmFestival er del af den europæiske netværk: European Region of Gastronomy. Festivalen er en årlig begivenhed med kulinariske film- workout og spise oplevelser i samarbejde med offentlige institutioner, virksomheder uddannelsessektoren og kulturelle institutioner.

Som praktikant ved FoodFilmFestival.dk vil du have kontor hos Filmselvskab på Projektdækket på Godsbanen blandt kreative kolleger der arbejder med fortællinger, mad, innovation, kunst, unge talenter, medier, musik og filmiske fortællinger på regionalt, nationalt og internationalt niveau.

FoodFilmFestival er under hastig udvikling og der er rig mulighed for at være med til at præge konceptet og frit råderum for at dine egne ideer kan komme på banen. Du vil få muligheden for at prøve kræfter af med event management, salg- og marketing, fundraising og PR samt et solidt skridt ind i branchen hvor du vil møde nogle af ildsjæle og professionelle fra forskellige brancher og erhverv. Du vil komme ind i et team af som brænder for at få anderledes meningsfulde arrangementer for unge som gamle,- madøre, health freaks, cocktail shakers og film entusiaster.

Vi forventer at du kan arbejde selvstændigt og at du er god til at se hvor du og dine kompetencer kan komme i spil. Da vi har et international program og arbejde med aktøren over grænserne, er det en fordel hvis du er god til at skrive på dansk og engelsk. Du skal kunne indgå i en 3-6 måneders praktik periode – enten som del af dit studie eller en virksomhedspraktik. Det er et plus hvis du har en erfaring med salg eller tekstarbejder fra dit studie eller andet arbejde.

Send os en ansøgning og dit cv i dag.

 

12.12.2017. Tak for en dejlig aften I E&P Huset hvor Kaffe Fair og Smag à la Gellerup lavede somaliske klejner og chai så der duftede at jul og smagte af frisk mango, som man dypper de lækre klejner i. Laura Bach Vilsgaard, introducerede Gellerup Filmværksted og aftens første film,- en dokumentarfilm af Julie Rousing Arnfred,om Smag a la Gellerup,- der til dels er filmet i E& P Huset. Efterfølgende introducerede Solveig Juul Kristensen, konsulent på musikvideoerne,- Lotus Noirs “Looking for somebody.” Jonas Kjærsgaard, fotograf og klipper på videoen, fortalte om holdet, samarbejdet med Lotus Noir samt at arbejde med green screen. Bagefter var det video med Bror lort, som med hjælp af Rap Akademiet havde skruet “Har det nice” sammen _ det blev bandet noget, men F***. vi havde det nice!  Sidst men ikke mindst, verdens premiere på Gellerup Øjeblikke med tekst af Louise Juhl Dalsgaard fra 365tekster,– intrroduceret af Josephine Marie Bülow. Fin film, der viser hvordan mobiltelefoner kan bruges til at skabe et mangfoldigt og kreativt værk. Gellerup Øjeblikke bliver vist på Dokk 1 i januar måned 2018 og hvis du ikke kan vente, kan du imellemtiden nyde nogle af de andre film fra Gellerup Filmværksted // https://www.gfw.dk  Se billeder fra aften

KOM TIL FOODFILMNIGHTden 12.december 2017 i E&P huset

Kom til verden premiere og smag klejner, hør fra KaffeFair og Smag á la Gellerup, hvordan du udgår madspild af de skønne julekrydderierne, se 365tekster og nyd værkerne fra de unge talenter ved Rap Akademiet og Gellerup Filmværksted: Der er noget for alle sanserne! Køb billet her 

 

2017 oktober: Så ligger programmet for FoodFilmfestivaldk 2017 klart! FoodfilmFestival dk 2017 program

 

 

I August er der NAFA2017  i perioden 21-25.08 2018. Den 22.08 kan du købe billet til Spiselauget lækre menu før  NAFA2017 +FoodFilmFestival præsenterer  Sealers-the last hunt + the Sound of Winter med instruktør talk i Remisen, Godsbanen, Aarhus – talken er på engelsk Køb billet her. 

 NAFA2017 is this August,  in the period 21-25.08 2018. On 22.08 you can buy a ticket to Spiselauget delicious menu before NAFA2017 + FoodFilmFestival presents Sealers-the last hunt + the Sound of Winter with instructor talk in Remisen, Godsbanen, Aarhus/the talk is on English Buy ticket here.

Kom til Godsbanens Forårsmarked den 22. og 23. april og smag lækre mad, find godt håndværk og sjove gaver og slå dig ned foran nogle skønne film, når vi fra kl. 10.lørdag og søndag viser udvalgt kort film for hele familien i Remisen! Find os på facebook og Godsbanens Forårsmarked på Facebook

 

 

 

FoodFilmFestivalDk goes Dutch at Viborg Kunsthal Skærmbillede 2016-04-29 kl. 12.32.17

 

og få varmen på dokken som står i Indiens tegn med Bolliwood beats, Master Fatman, Aarhus Jazz Orchestra, Abhijit Banerjee (tabla)og vi viser Wellendorf’s “Med tog i indien” for de mindste og hele famlien kan og se den sjove “Yamia Palgla DeeWana 2” om malende orangutanger, dans, forvekslinger, aktion og guruer!
klik og se dans fra filmen “Yamia Palgla DeeWana 2”

God Weekend!

 

 

Tak til Gammelgaardsskolen, Dokk1 og Counterplay for nogen skønne workshops og en dejlig festival!!Se film og læs mere her https://plus.google.com/100443390804759633993/posts/9SiUWg2CrLo

21.jan.2016 Mens  vi finder en god dato til premieren på jeres film, er der premiere på Viborg animations workshop  afgangsprojekter, nemlig 6 film og 1 spil, som kan ses følgende steder:filmvisnnger. Måske ses vi den 27.jan. til visningen i Filmby Aarhus?!

31. december: Tak for et super 2015 og vi ses i 2016 til verdenspremieren på jeres film! Film til den gamle og nye år- Godt Nytår!

17.dec. 2015 Tak for gode, interessante, sjove workshops og en støvsugende, brølende og julefjollet afslutning på 2015! Vi ligger film og link til julegodter på facebook, Tumblr og Google+. Her er først en lille julehilsen fra os og Dokk1

GODJUL

Dec. 2015- Ta’ dit barn med til Filmselvskab Juleworkshop på Dokk1.

Hvis I lyst til at lave jeres egen julefilm, så har I chancen for at forsvinde ind i filmens juleunivers, når Filmselvskab og Dokk1 har juleworkshop hvor i kan filme jeres helt personlige julehilsen.

Husk at medbringe kamera, tablet eller smartphone eller i kan låne en Ipad. Vi mødes i Lille sal på Dokken kl 17 og afslutter eftermiddagen foran en god film. Alle er velkommen.

Tid: 16. december kl. 17-19
Sted: Dokk1 (Hack Kampmanns Plads 2, Aarhus C)
Lokale: Lille Sal ( 1. Sal//Børn og familier//kørestolsadgang)
Pris: Gratis adgang.
Tilmelding via https://dokk1.dk/node/498 eller send en e-mail til Filmselvskab(a)gmail.com

 

Efterår 2015

Har du og dit barn lyst til jeres egen film sammen?<strong> </strong>Så har I chancen for at forsvinde ind i filmens verden hver anden onsdag på Dokk1, når Filmselvskab sammen med filminstruktører og klippere udforsker filmens sprog og filmteknik. Vi afprøver filmens forskellige virkemidler og udtryk som inspiration til jeres film.

Der er tale om fortløbende workshops men i er også velkommen til at kigge forbi og lave en film med os,- hvis I tør!  Vi mødes ved Tweenlab fra 16-18

7 otober

21 oktober workshop med Rasmus Reimer Larsen

4 November. Lego storyboard med Instruktør Siri Frederiksen
18. november Claymation: Før, nu og i fremtiden!
2. december: Lav Claymation og film med instruktør Siri Frederiksen
16. december: Vi mødes kl 16 i tweenlab og redigerer vores film færdig.
fra kl. 17 til 19 er der workshop hvor alle er velkommen til at kigge forbi i Lille sal på Dokk1.til at filme deres helt egen julehilsen,
<strong>Husk</strong> at medbringe jeres  kamera, tablet, smartphone eller I kan låne en ipad

Filmselvskab Workshop-række for børn og voksne hver anden onsdag på Dokk1 fra den 7.okt frem til januar 2016.

20 juni 2015 . Billeder og film fra åbningen af Dokk1 finder i her

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.913574802055734.1073741832.755506271195922&type=3

Tak for en dejlig dag!

15 Juni 2015. Åbningen  af DOkk1 Her er FAMFILM progammet der vises i DOkk1 i Lille sal den 20 og 21 juni 2015. Filmene er alle visuelt fortalt og uden tale,- så der skulle være åbningsgala-underholding til små som til store. God Fornøjelse!

Program_LilleSal_Filmselvskab_v0.2 kopi

 

Ses vi lørdag den 20. juni til åbningen af DOKK1?  Ta’ Hendes Majestæts hat i frøperspektiv, zoom ind på kæmpebjørnen, panorer over byen eller bogreolerne, slip fantasien løs og lav Danmarks bedste film om åbningen af DOKK1 den 20. juni 2015. Ta’ din computer, kamera, ipad, mobiltelefon, mor, far, bedstemor med og lav en film om Dokk1s åbning. Fra kl 14 er Filmselvskab ved Tweenslab på niveau 2. og viser gerne et par tricks og hemmeligheder for alle i alderen 3-12 år og deres familier, hvis I kan bruge lidt inspiration, men I må gerne tyvstarte.Kl. 17 kårer et kvalificeret dommerpanel vinderen. Se hele det spændende program https://dokk1.dk/node/74
///
Capture Her Majesty on camera, zoom in on the bear, pan the city or bookshelves, set your imagination free and make the best film of the opening of DOKK1. Bring your computer, camera, ipad, mobilephone, mother, uncle or dad and make a film about Dokk1s opening. From at 14 am Filmselvskab is at the Tweenslab at Level 2. and shows tricks, secrets or inspiration f or everyone aged 3-12 and their families , but you are welcome to start before. At pm. 17, a panel of qualified judges announces the winner. See the exciting program https://dokk1.dk/node/74

åbningDokk1

 

30 Maj 2015. Tak til Demokracity, eleverne fra Tilst skole, Børnekulturhuset og Lokalhistorisk arkiv Kasted Tilsted for en spændende  og medrivende workshop og en fantastisk Ravenrok. Her er et par indtryk fra Workshoppen i uge 21 og verdens premieren ved Ravnerok den 30 maj 2015. Her er et par indtryk fra Workshoppen i uge 21 og verdens premieren ved den fantastiske Ravnerokfest som over 2000 besøgte. Se filmen fra Ravnerok 2015

_tilslstwalkIMG_6236IMG_6527AEkterne link

https://www.aarhus.dk/da/aarhus/FremtidensAarhus1/DemokraCity-Aarhus.aspx

 

SAMARBEJDER

Filmselvskab samarbejder med en bred vifte af kulturelle aktører og institutioner fra såvel  den private og offentlige sektor som uddannelsesinstitioner i ind- og udland.

Vore fokus er bæredygtig læring og kompentencer igennem æstetiske aktiviteter, medskabelse og kritisk forståelse. Filmselvskabs workshops og filmvsininger er tilpasset børn fra 3 år og op til bedsteforældre, hvor vores dannelse nægter os at røbe alderen.

Du kan altid kontakte os for en workshop eller med projekter og ideer til fremtidige samarbejder på filmselvskab(at)gmail.com og telefon 26 33 4515

Vi ser frem til at høre fra dig.

Mai Damgaard Rasmussen, Kunstnerisk leder Filmselvskab

FilmselvskabLille