Aarhus Litteraturcenter

English Summary

Aarhus Centre for Literature In concert with the literary environment Aarhus Centre for Literature aims to communicate the city’s literature and promote the production facilities for literature. The object is to contribute to more visibility and co-operation, and also to develop and initiate projects and experiments. Aarhus Centre for Literature aims to strengthen literature in Aarhus by: • Developing collaborative and new production platforms • Establishing networks • Creating more visibility, communication, and PR around literary events, book releases etc. • Bringing in outside inspiration (international co-operation, artist-in-residence projects) • Hosting courses and workshops, e.g. creative writing • Creating forums for discussing literature • Focusing on talent development • Offering advice on applications and fundraising • Thinking in cross-genre initiatives and literature in new contexts The Centre for Literature will generally work locally, but also nationally and internationally. Aarhus Centre for Literature is striving towards a vibrant and diverse literary environment in Aarhus and we welcome ideas for collaborative projects.

Aarhus Litteraturcenter arbejder for at styrke litteraturen og dens produktionsvilkår i Aarhus.

Aarhus Litteraturcenter arbejder i samspil med de litterære miljøer på at skabe gode vilkår for litteraturen i Aarhus. Vi formidler byens litteratur og udvikler litteraturens produktionsvilkår. Formålet er at medvirke til større synlighed og samarbejde samt at udvikle og initiere projekter. Vi understøtter bl.a. nye netværk og samarbejder. Aarhus Litteraturcenter vil styrke litteraturen i Aarhus ved at:

• udvikle samarbejdsprojekter og nye produktionsplatforme
• etablere netværk i det litterære miljø og mellem det litterære miljø og andre kunstmiljøer, erhvervsliv, uddannelser mv.
• afholde kurser, workshops, seminarer, debatter mv.
• skabe større synlighed og formidle litteraturen på nye måder
• tilføre inspiration udefra (internationalt samarbejde, artist-in-residence projekter)
• skabe forum for diskussion af litteratur
• have fokus på talentudvikling
• rådgive i forhold til ansøgninger og fundrasing
• udvikle projekter som fokuserer på eksperimenter, innovation og nytænkning, fx initiativer der er tværkunstneriske eller har fokus på litteratur i nye sammenhænge

Et vigtigt omdrejningspunkt for Litteraturcentrets virke er Litteraturens Rum på Godsbanen (Vogn1), som vi benytter til kurser, workshops, debatter, seminarer og oplæsninger. Det er initiativer i forhold til forfattertalenter, forfattere, læsere samt børn og unge. Litteraturcentrets Skriveskole holder også til i lokalet.

Litteraturcentret skal som udgangspunkt arbejde lokalt, men også nationalt og internationalt. Aarhus Litteraturcenter ønsker et levende og mangfoldigt litteraturmiljø i Aarhus, og vi modtager gerne idéer til samarbejdsprojekter.

Billedarkiv