AarhusFilmværksted

English Summary

Aarhus Filmworkshop is an open filmworkshop, which supports non-commercial filmproduction. The main purpose of Aarhus Filmworkshop is to find and develop new filmtalents within the west Danish region.

Aarhus Filmworkshop is supported by the Municipality of Aarhus and the Danish Filminstitute. The main role of Aarhus filmworkshop is to support new filmtalents in their professional and artistic development, with the primary purpose to help them with education or employment within the film industry.

Aid may be granted by applying for film support and can include consultancy, financial support and production equipment. The workshop supports documentary films, experimental films and fiction films.

Aarhus Filmworkshop has close relations with the surrounding production environment, as well as educational and cultural institutions. In addition, we house the alternative education Super8, Potemkin Filmschool and youth school Station Next.

Aarhus Filmværksted er et åben filmværksted, som støtter ikke-kommerciel filmproduktion, med det hovedformål at finde og udvikle nye filmiske talenter i den vestdanske region.

Filmværkstedet har modtaget økonomisk tilskud fra Filminstituttet siden 2006 og indgår i Aarhus Kommunes satsning på opbygning af et filmmiljø i Aarhus. Værkstedets hovedopgave er at støtte nye, fortrinsvis unge, filmtalenter i deres faglige og kunstneriske udvikling, med det primære formål at hjælpe dem til uddannelse eller beskæftigelse indenfor filmbranchen. Støtten kan gives efter ansøgning om filmstøtte til Filmværkstedet, og kan bestå i konsulenthjælp, kontantstøtte og produktionsudstyr. Værkstedet støtter dokumentarfilm, eksperimentalfilm og fiktionsfilm.

Aarhus filmværksted har tætte relationer til det omkringliggende produktionsmiljø samt uddannelses- og kulturinstitutioner. Desuden huser vi den alternative filmuddannelse Super8, Potemkin Filmskole samt film-ungdomsskolen Station Next.

 

Billedarkiv